metode er pollenanalyse, hvor vi arkeologer jobber tverrfaglig sammen med botanikere. Menneskelig p