Innend酶rs er scenariene s氓 forskjellige at det er mange ulike teknologier som bidrar til 氓 gj酶re