er bare noen f氓 slike forbindelser og de kan i prinsippet ganske lett ‘skrues av’.